Mariusz Stegienka

Mariusz Stegienka od początku kariery zawodowej związany był z samorządem terytorialnym. W 1997 r. został zatrudniony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w Zespole Obsługi Prawnej, gdzie badał i opiniował z punktu widzenia zgodności z prawem uchwały jednostek samorządu terytorialnego poddane nadzorowi izby.

Po czterech latach pracy na stanowisku inspektora w tymże zespole w 2001 r. awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. W międzyczasie w okresie od 1999 r. do 2002 r. pełniłem funkcję Radcy Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Z dniem 1.11.2005 r. został zatrudniony Zespole Obsługi Prawnej RIO na stanowisku radcy prawnego. Praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy a w szczególności w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej pozwoliła mu na pogłębienie wiedzy z zakresu ustroju i finansów jednostek samorządu terytorialnego a także z zakresu zamówień publicznych.
W czasie zatrudnienia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy rozpowszechniał posiadaną wiedzę samorządom, publikując na łamach "Finansów Komunalnych" oraz "Biuletynu Informacyjnego RIO" liczne artykuły omawiające niektóre aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a także prowadząc szkolenia.

W 2001 r. rozpoczął aplikację radcowską, którą ukończyłem egzaminem państwowym w 2005 r.

Niezależnie od pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w 2003 r. podjął pracę u radcy prawnego. Praca w kancelarii prawnej umożliwiła bezpośrednie zetknięcie się z problemami podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych a także dała możliwość praktycznego poznania prawa cywilnego oraz procedury cywilnej i administracyjnej. W ramach tejże pracy nabył również doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi.

W 2005 r. rozpoczął działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. W ramach prywatnej praktyki, jako niezależna kancelaria świadczył obsługę prawną w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podmiotach z nim związanych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1. Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świeciu,
2. Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Świeciu,
3. Urzędzie Miejskim w Żninie – do 2007 r.,
4. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowem,
5. Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
6. Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
7. Urzędzie Miejskim w Chełmnie.